PODNIKÁNÍ (64-41-L/51), ŠVP Podnikání - denní forma


Podnikání je 2-leté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a vysvědčením o maturitní zkoušce.

Školní vzdělávací program je určen pro absolventy 3-letých učebních oborů zakončených výučním listem a vysvědčením o závěrečné zkoušce. Studiem si žáci rozšíří a doplní všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické). Absolventi tohoto oboru se mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ.