Žákovský parlament


Od roku 2010 se s vedením školy schází žákovský parlament. Společně řeší nejen otázky vzdělávání, zajímá je také studentská zábava. Byl např. vyhlášen Kloboukový den, zajištěna aktivní účast na Majálesu, připravují se vánoční besídky.