Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021


Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

- změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (viz příloha). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 


Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

▪ se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů), 

▪ osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob, 

▪ žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

 

Provoz ostatních škol a školských zařízení

▪ nedochází ke změnám,

▪vzhledem k částečnému obnovení prezenčního vzdělávání připomínáme, že vstup pracovníků školských poradenských zařízení do škol je považován za nezbytně nutný případ vstupu třetích osob do školy, a je tedy umožněn.

 

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021 (viz příloha). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

- o uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

 

Ředitel školy uvádí, že veškeré další informace jsou uvedeny v přílohách.

  

Klatovy 22. dubna 2021

 
Ing. Vladislav Smolík
ředitel školy