Doplňkové a opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/21 v dřívějším termínu pro 3. ročníky učebních oborů

V příloze naleznete termíny pro vykonání komisionálních zkoušek pro doplnění klasifikace a termíny opravných komisionálních zkoušek za první pololetí školního roku 2020/2021 v dřívějším termínu pro žáky třetích ročníků učebních oborů. Zkoušky jsou nutnou podmínkou pro účast v červnovém termínu závěrečných zkoušek. Hodně zdaru!