Informace ředitele školy ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 ze dne 23. 3. 2021


Ředitel školy vzhledem k nově vydanému opatření obecné povahy s č. j. MŠMT-3267/2021-3 týkající se konání maturitních zkoušek uvádí následující:


MATURITY

-          posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021

-          mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu
            karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021 na spádové škole

-          pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

 

Organizační zajištění:

Uzavření známek studijních oborů a oboru nástavby za 2. pololetí – 11. 5. 2021 (14:00 hodin)

Klasifikační porada za 2. pol. 4. roč. + nástavba: 12. 5. 2021 (14:00 hodin)

Konec školního roku – vydání vysvědčení (4. r. + nástavba): 14. 5. 2021 (podle epidemiologické situace).

Termíny profilových zkoušek podle oborů:

agropodnikání  –                    1. - 2. 6. 2021 – praktická MZ               3. - 4. 6. 2021 - ústní MZ

ekologie a životní prostředí  – 7. - 9. 6. 2021 - praktická MZ                7. - 9. 6. 2021 - ústní MZ

ekonomika a podnikání  –       7. - 9. 6., 10. 6. 2021 – praktická MZ    7. - 9. 6. 2021 - ústní MZ

gastronomie  –                     10. - 12. 5. 2021 – praktická MZ,           1. - 2. 6. 2021 - ústní MZ

podnikání -                           27. 5. 2021 – praktická MZ,                  4. 6., 7. 6. 2021 - ústní MZ

 

Ředitel školy určuje 5 dnů volna k přípravě na maturitní zkoušku:

pro všechny obory - 17. - 21. 5. 2021

 

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě.

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka). Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace (viz možno použít žádost v příloze).

Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat, a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.


Přílohy:


Žádost o dobrovolnou ústní MZ.docx

008_MZ_3267_2021-3_nove_OOP.pdf

009_MZ_posunute_zkusebni_schema_jaro_2021.pdf

010_MZ_metodika_k_novemu_OOP.pdf

 

Klatovy 23. 3. 2021

 

Ing. Vladislav Smolík v. r.
ředitel školy