Informace ředitele školy ke konání příjímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021


Ředitel školy vzhledem k rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 3. 2021 týkající se konání příjímacích zkoušek uvádí následující: 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro obory s maturitní zkouškou a pro nástavbové studium se mění takto: 

  1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 3. května 2021 

  1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 4. května 2021 

 

  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 2června 2021 

  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 3června 2021 

 

Organizační zajištění: 

Přijímací řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v nástavbách 

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti. 

Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška. 

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19.května a nejpozději 21. května 2021. 

V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.  

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021

V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021. 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky 

Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19.května a nejpozději 21. května 2021

V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14.června a nejpozději 16. června 2021 

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. 

V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021. 

  

Klatovy 173. 2021 

 

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy