Ocenění školy


Asociace kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WACS) ocenila naši školu prestižním gastronomickým oceněním. Certifikát stvrzuje dosahování nadstandardních výsledků v přípravě svých žáků v oboru kuchař-číšník, cukrář a v oboru gastronomie. Certifikát schvaluje AKC ČR a je platný pouze tři roky. Z rukou prezidenta AKC ČR Bc. Miroslava Kubece převzal toto významné ocenění ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech Ing. Vladislav Smolík.