Deska cti


Na desce cti jsou umístěni žáci s nejlepšími studijními výsledky během studia na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. Slouží nejen jako ocenění za studijní výsledky, ale zároveň podporuje motivaci dalších žáků.