Cena Dr. švece


V únoru 1990 navštívil po uvolnění hranic naši školu její bývalý žák MUDr. Joe Vlastimil Brückner, žijící toho času v USA, a na základě kladného vztahu ke škole a na památku tehdejšího ředitele PhDr. Františka Švece založil Cenu dr. Švece, kterou sám dotoval 300 US dolary ročně. Cena je určena nejlepšímu žáku 3. ročníků a dle statutu má přispívat především k úhradě nákladů spojených
s vycestováním do ciziny za účelem získání širšího rozhledu ve studovaném oboru a zdokonalení v cizím jazyce. Od roku 1997 byla dotační částka zvýšena na 350 US dolarů. Pro výběr žáků jsou zpracována přesná kritéria, která hodnotí tříčlenná komise vedená zástupcem ředitele. Vítěz získává diplom a putovní křišťálový pohár.