Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zaměstnanci školy
Třídní učitelé - studijní obory

třída   Jméno zkratka budova telefon email
1.A Mgr. Jitka Klášterková Kla B1 376 326 279 klasterkova@sszpkt.cz
1.B Mgr. Tereza Najmanová Naj B1 376 326 279 najmanova@sszpkt.cz
1.E Mgr. Andrea Zahálková Zah B1 376 326 278 zahalkova@sszpkt.cz
1.I Mgr. Šárka Niklová Ni B1 376 326 284 niklova@sszpkt.cz
2.A Mgr. Hana Radová Ra B2 376 326 284 radova@sszpkt.cz
2.B Mgr. Ekaterina Paveza Pa B1 376 326 284 paveza@sszpkt.cz
2.I Mgr. Jitka Šroubová Šr B1 376 326 278 sroubova@sszpkt.cz
2.V Mgr. Lenka Roubová Rou B1 376 326 284 roubova@sszpkt.cz
3. A Mgr. Iva Hostýnková Ho B1 376 326 283 hostynkova@sszpkt.cz
3. G Bc. Jitka Krátká Kj B1 376 326 279 kratka@sszpkt.cz
3.E Mgr. David Gajdušek G B1 376 326 265 gajdusek@sszpkt.cz
3.I Ing. Alois Rubáš Ru B1 376 326 267 rubas@sszpkt.cz
4.A Ing. Josef Kalista, Ph.D. Kal B1 376 326 284 kalista@sszpkt.cz
4.G Ing. Alena Kadlecová K B2 376 311 605 kadlecova@sszpkt.cz
4.IV Ing. Radka Schusterová Sch B1 376 326 288 schusterova@sszpkt.cz

budova B1, Národních mučedníku 141, 339 01 Klatovy
budova B2, Šmeralova 197, 339 01 Klatovy

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech