Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
STUDINÍ OBOR AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01), ŠVP: Agropodnikání
Úvodní stránka » UCHAZEČ  » Studijní obory  » Agropodnikání  

obrázek

AGROPODNIKÁNÍ je 4-letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

  Školní vzdělávací program agropodnikání vychází ze základů zemědělského vzdělávání. Povinné předměty doplňuje široká nabídka volitelných předmětů, které umožňují reagovat na změny v hospodářské sféře a přizpůsobit přípravu absolventů požadavkům trhu práce, jak na úseku zemědělských činností, tak  v jiných resortech, podnikatelských aktivitách, administrativě i službách. Základem je výuka přírodovědných a společenskovědních předmětů, dále je posílena výuka odborných zemědělských a technických předmětů, ekonomických předmětů, marketing management.

  Uplatní se zejména jako zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář, jako samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, pracovník zemědělské inspekce, poradce pro zemědělství, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova včetně agroturistiky. Může vykonávat funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě.

   Součástí kvalifikace je řidičské oprávnění skupin T, B a C.

   Absolventi se samozřejmě mohou ucházet i o přijetí ke studiu na vysoké škole nebo v různých formách pomaturitního studia.

   Školní vzdělávací program je umístěn ZDE !!!!!Poslední změna: 25.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech