Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
  1. název titulku Restaurace a penzion Na Zemědělce
  2. název titulku Historie zemědělského školství v Klatovech
grafické znázornění teploty Teplota
23.2 °C

rosný bod  18.95°C
grafické znázornění vlhkosti Vlhkost
77.6 %
grafické znázornění rychlosti a směru větru Rychlost  / Směr větru
3.7 km/h / 75 °
VSV - Východoseverovýchodní
Beaufortova stupnice - vánek

                                      3D vizualizace

Aktuality


Zahrada Pošumaví XVI.

Územní sdružení ČZS Klatovy a Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy vás zve na 34. zahrádkářskou výstavu s mezinárodní účastí - ZAHRADA POŠUMAVÍ XVI., která se koná ve dnech 22. - 24. 9. 2023 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech - vchod ze Žižkovy ulice.  

Poslední změna: 20.9.2023

Adaptační kurz HNAČOV
Dne 13. - 15. září 2023 vyrazili žákyně, žáci a s nimi pedagogové na adaptační kurz do Autokempu Hnačov, jehož náplní bylo mimo jiné posílit vztahy ve třídě a stmelit kolektiv. Adaptační kurz byl rozdělen na 2 turnusy, turnus A pro žáky učebních oborů, turnus B pro žáky studijních oborů. Pro všechny zúčastněné byly připraveny Hnačovské 

Poslední změna: 18.9.2023

Středoškolský atletický pohár

12. září 2023 pořádala Atletika Klatovy okresní kolo STŘEDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU, které se konalo na atletickém stadionu v Klatovech a žákyně a žáci naší školy nemohli chybět. Dívky se umístily na krásném 3. místě, chlapcům těsně unikla zlatá medaile, skončili na skvělém 2. místě.  

Poslední změna: 12.9.2023

Regionální potravina Plzeňského kraje

Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík v sobotu 9. září 2023 na FARMĚ JANKO ve Vysoké Libyni přebíral cenu Regionální potravina Plzeňského kraje v kategorii cukrářské výrobky včetně cukrovinek, a to v rámci Dožínek Plzeňského kraje. Ocenění předával pan hejtman Rudolf Špoták, pan náměstek ministra zemědělství Ing. Radek Lanč, pan 

Poslední změna: 11.9.2023

Volný den (ředitelské volno) 29. 9. 2023
V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuje a vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů na pátek 29. 9. 2023 pro žáky volný den (ředitelské volno).    Ing. Vladislav Smolík      

Poslední změna: 7.9.2023

SPORTOVNÍ DEN ŠKOLY 6.ZÁŘÍ 2023

SPORTOVNÍ DEN, který se na naší škole ktradičně koná začátkem září, se uskutečnil ve středu 6. 9. 2023 na hřišti Plánické školy v Klatovech na Vodojemu pro všechny žáky školy.  Byly připraveny různé disciplíny, např. běh na 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, skok do dálky a skok do výšky, hod koulí a 

Poslední změna: 7.9.2023

Zahájení školního roku 2023/2024
Pondělí 4.9.2023 bylo slavnostním dnem pro všechny žáky naší školy. V sále školy zahájil pan ředitel Ing. Vladislav Smolík nový školní rok 2023/2024. Přivítal žákyně, žáky, rodiče a pedagogické pracovníky v novém školním roce a popřál všem dobrý start a úspěšné zvládnutí školních 

Poslední změna: 4.9.2023


starší příspěvky stránkování, na konec


Praktické odkazy
logo Úhlava o.p.s.

logo Město Klatovy

logo Česká zemědělská univerzita v Praze

logo Ministerstvo zemědělství

logo Partneři Microsoft ve vzdělání - Vzdělávací centrum
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech