+420 376 326 280
Starší články - archiv


Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci, v souvislostí s epidemiologickou situací ředitel školy sděluje následující: Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 

Poslední změna: 28.2.2021

Zpráva o činnosti organizace za rok 2020

Poslední změna: 27.2.2021

Doplňkové a opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí šk. roku 2020/21 v dřívějším termínu 2.N

Zde naleznete rozpis termínů komisionálních doplňkových a opravných zkoušek konaných do konce měsíce března 2021 pro třídu 2.N nástavbového studia Podnikání. 

 
Poslední změna: 26.2.2021

Informace ředitele školy k průběhu komisionálních zkoušek u žákyň a žáků končících ročníků
Ředitel školy vzhledem k současné epidemiologické situaci a k Opatření obecné povahy Ministerstva školství č. j.: MSMT-3267/2021-1 a MSMT-3258/2021-1 a vzhledem ke ztíženým a odlišným podmínkám teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí 

Poslední změna: 24.2.2021

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021
Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci 

Poslední změna: 15.2.2021

Informace ředitele školy k průběhu vzdělávání ve 2. pololetí, ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021
Ředitel školy vzhledem k současné epidemiologické situaci a k Opatření obecné povahy Ministerstva školství č. j.: MSMT-3267/2021-1 a vzhledem ke ztíženým a odlišným podmínkám teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 

Poslední změna: 8.2.2021

Den otevřených dveří 2021 ONLINE - Setkání s pedagogy online - Microsoft TEAMS

Dne 15. 1. 2021 pořádáme on-line den otevřených dveří.

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

 
Poslední změna: 14.1.2021

Informace ředitele školy k průběhu hodnocení v náhradním termínu u nekončících ročníků ve školním roce 2020/2021
Náhradní termín pro hodnocenÍ Podle § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), určuje ředitel školy náhradní termín pro hodnocení v prvním pololetí školního 

Poslední změna: 8.2.2021

[prvni]  stránkování, na začátek  [předchozí]  stránkování, o jednu vzad  3/99  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]

přejít na:  

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech