+420 376 326 280
Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci,

v souvislostí s epidemiologickou situací ředitel školy sděluje následující:

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

-        provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

          d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
          e ) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a
               mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
          g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
              a v konzervatořích, s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách,
              odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů,

 

Platí již dříve uveřejněná opatření: 

-        od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 (s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků).

 

-        provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

Domov mládeže naší školy nebude v provozu.

 

-       provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

 

Platí nová opatření:

-        Od 1. 3. 2021 ředitel školy přikazuje na všech pracovištích nošení chirurgických roušek nebo respirátorů za povinnost. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova.

Pořád platí, že je naše škola kompletně uzavřena (od 27. 2. 2021). Všichni pedagogičtí pracovníci vykonávají práce v režimu home office, budou provádět distanční výuku s žákyněmi a žáky. Po domluvě s vedením školy mohou také distančně vzdělávat ze školy.

Provoz školy je omezen na absolutní minimum a pro zajištění co nejmenšího kontaktu s provozními zaměstnankyněmi a zaměstnanci školy preferujte kontakt přes telefon 376 326 280 – studijní obory, 376 311 605 – učební obory, mobil 733 735 141 nebo email: sekretariat@sszp.kt.cz.

Neodkladné záležitosti je nutno vyřizovat v těchto stanovených hodinách, individuální domluva je možná i mimo stanovené hodiny:

 

Pondělí: 8:00 - 12:00 hodin.

Čtvrtek: 11:00 - 15:00 hodin.

 

ŘEDITEL ŠKOLY UVÁDÍ, ŽE S PLATNOSTÍ OD 27. ÚNORA 2021 NEBUDE ŠKOLA V PROVOZU, TÝKÁ SE TO JAK VYUČOVACÍHO PROCESU, TAK VŠECH AKTIVIT V PROSTORÁCH ŠKOLY. VÝUKA PROBÍHA DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

 

VÝJIMKOU JE ŠKOLNÍ JÍDELNA, KTERÁ ZŮSTÁVÁ V PROVOZU, a to pouze pro zaměstnance, kteří jsou přítomni na pracovišti. Ostatní zaměstnanci, cizí strávníci, žákyně a žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou odebrat jídlo do jídlonosiče. Strávníci si musí stravu přihlásit, popř. odhlásit. Pozor – změna výdejní doby (11:00-13:30).

 

Děkuji za pochopení a držme si palce.

 

                                                                                   Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy


Poslední změna: 28.2.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech