+420 376 326 280
Informace ředitele školy k průběhu komisionálních zkoušek u žákyň a žáků končících ročníků
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Ředitel školy vzhledem k současné epidemiologické situaci a k Opatření obecné povahy Ministerstva školství č. j.: MSMT-3267/2021-1 a MSMT-3258/2021-1 a vzhledem ke ztíženým a odlišným podmínkám teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem uvádí následující:

Ředitel tímto stanovuje pro žákyně a žáky, kteří budou konat komisionální zkoušky k dokončení klasifikace nebo opravné komisionální zkoušky, tyto podmínky (na základě Metodiky k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021, ze dne 15. 2. 2021) následující:

Ředitel školy stanovuje max. 2 náhradní zkoušky za den.

Komisionální zkoušku opravnou může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

Komisionální zkoušky mohou být konány za prezenční účasti žáka a tříčlenné komise, nebo budou prezenčně přítomni 1 žák a zkoušející pedagog a ostatní členové komise (předseda a přísedící pedagog) budou připojeni online.

Aby byla zajištěna objektivita zkoušky při online připojení (zkoušející pedagog odpovídá za online přenos a také za to, aby všichni byli přítomni a online), bude pořízen printscreen obrazovky, který pak bude součástí dokumentace o vykonání zkoušky.

Zaměstnanci školy, žákyně, žáci, budou při účasti v prostorách školy a školských zařízení používat náležité ochrany dýchacích cest, tzn. jednorázové roušky nebo respirátor (podle aktuálního nařízení)!!!!!


S účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

   • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
   • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:
    • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
    • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE).

 

Klatovy 24. 2. 2021

 

                                                                                              Ing. Vladislav Smolík

                                                                                                       ředitel školy


Poslední změna: 24.2.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech