+420 376 326 280
Příprava na příjímací zkoušky
Úvodní stránka » ŽÁK A RODIČ  » Školské poradenské prac.  » Výchovné poradenství  » Příprava na přijímací zkoušky  

Společnost Scio pomáhá uchazečům o studium na vysokých školách již od roku 1996. Jen za uplynulý rok to bylo 23 000 klientů, kterým kurzy, testy či zkoušky pomohly zefektivnit a zkvalitnit přípravu, a zvýšit tak jejich šanci na přijetí. Např. v roce 2007 v přijímacím řízení na VŠ neuspěl zhruba každý druhý uchazeč, mezi klienty Scio však bylo neúspěšných daleko méně: jen každý pátý uchazeč se nedostal na VŠ.

 
1. Základní informace o přijímacích zkouškách
- vysoké školy se dělí na veřejné (těch je většina), státní (ministerstva vnitra a obrany) a soukromé
- školné se platí na soukromých, na veřejných a státních, přesáhne-li student určenou dobu studia
- přijímací řízení je zcela v kompetenci vysoké školy
- přijímací zkoušky jsou téměř vždy písemné. Některé typy škol navíc vyžadují zkoušky ústní a na uměleckých školách probíhá ještě praktické ověřování talentových dispozic
- u mnoha škol počet uchazečů vysoce převyšuje nabídku studijních míst (někdy i více než 5 x)

2. Jak si správně vybrat školu
K tomu potřebujete především informace. Relativně snadno zjistíte, co a kde je možné studovat.Těžší už bývá rozhodnutí, co vlastně chcete studovat. Nejtěžší pak je zodpovědnost posoudit, zda máte šanci se na vybranou školu či obor dostat a zda máte ke studiu na škole dostatečné předpoklady.

Porovnávací testy vám pomohou zjistit vaše případné mezery v předmětech, které jsou pro vás stěžejní.

Složením porovnávacího testu na internetu získáte orientační informace o svých znalostech.
www.scio.cz/5L/onlinetesty

3. Učte se systematicky a co nejefektivněji
Připravovat se můžete několika způsoby. Vše má svá pro a proti.

  1. kurzy pořádané školami

  2. soukromé doučování

  3. internetový kurz

www.scio.cz/5L/demokurzy

4. Obecné studijní předpoklady
Každým rokem přibývají vysoké školy, které v přijímacím řízení využívají test obecných studijních předpokladů. Ověřuje základní dovednosti a schopnosti, které každý člověk potřebuje k úspěšnému studiu. Při řešení úloh se vychází pouze z informací uvedených přímo v textu zadání, test tedy nezkoumá znalosti.
www.scio.cz/5L/otazky

5. Srovnávací zkoušky
Co je vám platné, že doma vše lehce spočítáte, když v cizím prostředí je váš výkon poloviční? Proto je výhodou, když si můžete předem otestovat, jaký výkon podáte v podmínkách co nejpodobnějších skutečné zkoušce. Tuto zkušenost poskytují srovnávací zkoušky. U srovnávacích zkoušek navíc v jednom okamžiku získáte srovnání se stovkami svých konkurentů.Jsou organizovány dva typy srovnávacích zkoušek - Cvičné srovnávací zkoušky a Národní srovnávací zkoušky.
NSZ jsou jediné zkoušky, které v ČR pořádá soukromá instituce a k jejichž výsledkům vysoké školy přihlížejí.
Seznam škol najdete na
www.scio.cz/5L/seznamskol www.scio.cz/5L/srovnavacizkousky

6. Databáze informací o VŠ a VOŠ
V ní najdete podrobnosti o každém studijním oboru, fakultě a VOŠ. Kromě věcných informací jsou v ní shrnuty názory a postřehy tisíců studentů, kteří se účastnili ankety "Jak se vám studuje na VŠ"
www.scio.cz/5L/databaze

7. Sestavy produktů
Jednotlivé materiály a služby si můžete podle svých potřeb buď vybírat sami nebo jsou připraveny vyvážené sestavy produktů, které pokrývají nejtypičtější situace. Máte tak zajištěnou kvalitní a úspěšnou přípravu na přijímací zkoušky.
www.scio.cz/5L/sestavy

8. Jak si objednat?
Na stránce
www.scio.cz/5L/objednavka Telefonem na č. 266 711 522, Eurotel: 723 964 447, T-Mobile 603 847 149, Oskar 777 302 630

Poštou (nebo faxem) Scio,Pobřežní 34, 185 00 Praha 8 (220 873 604

9. Časopis StudentIN
Časopis StudentIN přináší v ucelené formě přehled informací o vysokých a vyšších odborných školách.Dále v něm najdete mnoho čtení jak o studiu a práci v zahraničí, tak třeba i o nových trendech ve sportu či o strastech života na kolejích. Zjistíte jaké vás čeká uplatnění po vystudování určitého oboru, dozvíte se všechny informace o jednotlivých školách a jejích přijímacích zkouškách. V rozhovorech najdete rady a zkušenosti těch, kteří již dostudovali nebo právě studují. www.studentin.cz


Poslední změna: 2.9.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech