Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
LYŽAŘSKÉ KURZY 1. ROČNÍKŮ JSOU ZA NÁMI
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Školní akce  » Lyžařské výcviky a turistické kurzy   » dokument

Lyžařské kurzy 1. ročníků jsou neodmyslitelnou součástí školního vzdělávacího programu naší školy. Žáci tak mají příležitost nejen zvládnout základní techniky lyžování, zdokonalit své lyžařské dovednosti, ale také prožít spousty pěkných chvil se spolužáky a učiteli.

Na konci předešlého roku absolvovali žáci třídy 1.I první lyžařský kurz ve dnech 16.12.-21.12.2023, další kurz třídy 1.E následoval hned začátkem nového roku a to ve dnech 7.1.-12.1.2024, poté odjeli žáci třídy 1.A od 21.1.-26.1.2024, a jako poslední čtvrtý kurz proběhl se třídou 1.B ve dnech 4.2.-9 2.2024.

Ačkoli to někdy vypadalo, že zima sníh nedopřeje, přece jen se lyžovalo, počasí přálo nejvíce kurzu hned počátkem letošního roku, kdy byl přírodní sníh, mráz a nebe bez mráčků. Jiné kurzy zachránil technický sníh.

Zázemí stejně jako již na několika předešlých kurzech poskytl hotel Malá Paříž na Špičáku, který svou lokalitou napomohl ke skvělým pěti dnům každé třídy.

Volné chvíle žáci trávili zaslouženým odpočinkem a společenskými hrami.

Na konci každého kurzu si žáci odváželi nejen nově nabyté dovednosti, ale také spoustu nezapomenutelných zážitků.

Velké díky patří paním učitelkám Ivě Hostýnkové, Andree Zahálkové, Jitce Šroubové a pánům učitelům Davidu Gajduškovi, Jindřichu Kováříkovi a Jiřímu Strakovi.

                                
Poslední změna: 20.2.2024Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech