Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Klatovská „zemědělka“ oslaví 150 let, pořádá 1. otevřené mistrovství Plzeňského kraje v orbě
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument


Ukázky zemědělských a zahradnických dovedností, dobroty z rukou našich řezníků, pekařů, cukrářů, umění barmanů a kuchařů.
To je jen krátký výčet toho, co bude k vidění a k ochutnání při velkolepých oslavách 150. výročí založení Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.

Třídenní akce spojená s Dny otevřených dveří se uskuteční ve dnech 7. – 9. 10. 2022, vždy od 8:00 do 16:00 hodin v areálu školy. Proběhne i selský průvod v dobových kostýmech koňským spřežením a kočáry po městě.

Tato akce bude spojovat historii se současností naší školy. Zároveň bude k tomuto výročí vydán ALMANACH školy.


Zváni jsou nejenom žáci základních škol, jejich rodiče, naši absolventi, přátelé školy, ale především široká veřejnost. Všichni budou mít možnost prohlédnout si jak prostory školy, tak i dovednosti farmářů, zahradníků, řemeslné výrobky našich cukrářů a pekařů, řezníků, kuchařů-číšníků a gastronomů. Své odborné znalosti předvedou také žáci oboru agropodnikání, informatika a ekonomika v podnikání, veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí. Návštěvníci budou moci také navštívit Centrum odborného výcviku, které v sobě zahrnuje restauraci, penzion, cukrářství a pekařství, školní zahradnictví a hospodářství Na Zemědělce. Bude možná i prohlídka nově zrekonstruované školní jídelny a domova mládeže, kde budou představeny dobrovolnické aktivity žákyň a žáků školy. Bývalé žákyně a žáci se mohou potkat na třídních srazech.


Dále bude připraven farmářský a řemeslný trh, včetně ukázek regionálních potravin. Během oslav se bude se konat 1. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ  PLZEŇSKÉHO KRAJE V ORBĚ. Na nádvoří školy bude k vidění nejen nejmodernější zemědělská technika, ale i historické stroje. V prostorách školy bude možné zhlédnout historická tabla žáků, almanachy, knihy a historické dokumenty školy, budou probíhat srazy tříd. V sále školy se bude konat přednáška o Františku Machníkovi, bývalém řediteli školy a zároveň tehdejším ministru obrany. Hostům naši žáci předvedou své kuchařské a cukrářské umění. K vidění bude také ukázka činnosti Sboru selských jízd Jana Žižky z Trocnova.

Info a přihláška na soutěž v orbě: www.orba-cr.cz.

Těšíme se.

Ing. Vladislav Smolík
ředitel školy

 

 Poslední změna: 1.9.2022Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech