+420 376 326 280
Školská rada


Usnesení z 33. zasedání Školské rady
Usnesení z 33. zasedání Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, konaného dne 1. 7. 2021 v budově SŠZP, Klatovy.    Školská rada se usnesla a schválila jednací řád Školské rady SŠZP Klatovy.   V Klatovech dne 1.7.2021             

Poslední změna: 9.7.2021

Zápis z 33. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních 

Poslední změna: 9.7.2021

Volby do Školské rady - seznámení s kandidáty navrženými za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Vážení rodiče, vážení žáci,               V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 23. 6. 2021 (od 12 do 16 hodin na recepci školy - Národních mučedníků 141) termín konání voleb do Školské rady.    

Poslední změna: 7.6.2021

Volby do Školské rady - seznámení s kandidáty navrženými za pedagogické pracovníky
Vážení pedagogičtí pracovníci,               V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 23. 6. 2021 termín konání voleb do Školské rady.               Dovoluji si 

Poslední změna: 7.6.2021

Volby do školské rady - informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Vážení rodiče, vážení žáci,             v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 23. 6. 2021 (od 12 do 16 hodin v budově školy) termín konání voleb do školské rady.  

Poslední změna: 21.5.2021

Volby do školské rady - pedagogičtí pracovníci
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem Školské rady jsem formou oznámení vyhlásil na 23. 6. 2021 termín konání voleb do školské rady. Místem konání voleb je 

Poslední změna: 21.5.2021

Opatření obecné povahy ohledně voleb do školské rady a zrušení vyhlášených voleb do školské rady
Ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 informuje o Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT - 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020 týkající voleb do školské rady.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako 

Poslední změna: 3.11.2020

Zápis z 32. zasedání Školské rady
   

Poslední změna: 21.10.2020


  1/8  stránkování, o jednu vpřed  [další]  stránkování, na konec  [poslední]         přejít na:  
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech