+420 376 326 280
Aktuální informace k přijímacímu řízení
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, vážené zaměstnankyně a vážení zaměstnanci,

Ředitel školy informuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021/8 ze 7. května 2021:

Všichni uchazeči, kteří měli konat oba termíny do oboru vzdělání s maturitní zkouškou na jedné škole, mohou konat náhradní termín bez ohledu na důvod, pro který nekonali přijímací zkoušku v řádném termínu.

Umožňuje se vzít zpět zápisový lístek v případě, že na základě konání přijímací zkoušky (jednotné ale i školní) v náhradním termínu byl uchazeč následně přijat ke vzdělávání na střední škole.


Ředitel školy uvádí, že veškeré další informace jsou uvedeny v přílohách.

 

Klatovy 10. května 2021

 

Ing. Vladislav Smolík
         ředitel školy         Poslední změna: 10.5.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech