+420 376 326 280
Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021
Úvodní stránka » AKTUALITY   » dokument

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 


v souvislostí s epidemiologickou situací ředitel školy sděluje následující:

- žákům, kterým není zakázána osobní přítomnost na vzdělávání se ve škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud nemají příznaky onemocnění COVId – 19 a podstoupí antigenní testy.

 

Není zakázána osobní přítomnost v těchto případech, a to u:

- praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu,

- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

- konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,

- dále je umožněna individuální konzultace (1 žák a 1 pedagogický pracovník). V tomto případě se žáci netestují.

 

Domov mládeže

Pokud budou žáci před prezenčním vzdělávání nejprve ubytováni, provádí se testování při příchodu do ubytovacího zařízení. Výsledek testování se předává škole.

 

Klatovy 12. dubna 2021

 

Ing. Vladislav Smolík

      ředitel školy                                              

 Poslední změna: 12.4.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech