|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


[přihláška_17-18.doc]  

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 2017/18

Cíl vzdělávací akce 
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí dovedností nezbytných pro úspěšné provozování zemědělského podniku nebo rodinné farmy. Vzhledem k časovému omezení kurzu a rozdílnému výrobnímu zaměření účastníků v podnikání, budou nové poznatky o zemědělské výrobě získávány rovněž formou samostudia řízeného vyučujícím.
Rámcová osnova kurzuPěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, zemědělská technika a technologie linky, ekonomika podnikání, základy práce s informační a komunikační technikou, základy zemědělského práva a zemědělské politiky, zásady bezpečnosti a hygieny práce, ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny, využívání obnovitelných zdrojů energie, analýza využití strukturálních fondů, zpracování projektu.
Organizační zajištění 
Kurz se bude konat v měsících říjnu 2017 až březen 2018. Výuka bude probíhat v sobotu od 8.45 do 16.15 hodin. Celková časová dotace kurzu činí 300 vyučovacích hodin. U plné formy studia (prezenční forma studia) je stanovena v rozsahu nejméně 180 vyučovacích hodin, odborná praxe včetně exkurzí 105 hodin a zpracování projektu v rozsahu 15 hodin. U navazující formy studia bude krátká inovace znalostí 10 hodin, samostudium a individuální konzultace v rozsahu 100 hodin, odborná praxe včetně exkurzí 40 hodin, resp. v rozsahu 60 vyučovacích hodin, odborná praxe včetně exkurzí 75 hodin a zpracování projektu v rozsahu 15 hodin.
Zahájení: 
Plná forma studia – (300 vyučovacích hodin) je určena zejména pro účastníky, kteří doposud neabsolvovali žádné zemědělské vzdělávání. Závěr kurzu tvoří zkouška, obhajoba práce, předání certifikátu. Navazující forma studia – je určena pro účastníky, kteří již absolvovali Kurz pro výkon zemědělské činnosti schválený IVV MZe č.j. 32 638/2004-13020. Uchazeči si musí doplnit kurz v délce dalších 150 hodin. Závěr kurzu tvoří zkouška, předání certifikátu. Navazující forma studia – je určena pro účastníky, kteří již absolvovali Kurz pro výkon zemědělské činnosti schválený IVV MZe ČR, čj. 191/01-100 ze dne 6. 6. 2001. Uchazeči si musí doplnit kurz v délce dalších 150 hodin.
Závěr kurzu tvoří zkouška, obhajoba práce, předání certifikátu.

Kurzovné: 
Plná forma studia. Platba za kurz činí Kč 13.000,00 (možná změna podle počtu posluchačů). Platba je splatná buď bankovním převodem na č.ú. 9777970277/0100 nebo hotově v pokladně školy nejpozději 14 dní po zahájení kurzu a činí Kč 13 000,00, variabilní symbol (uvádějte rodné číslo.).
Kurz bude zahájen při minimálním počtu 12 účastníků. Navazující forma studia Cena při individuální formě studia bude stanovena dohodou dle dokladů o již získané kvalifikaci. Částka splatná nejpozději týden před zahájení kurzu: částka bude upřesněna (2000-3500 Kč, resp. 5000-7000 Kč). 

Přihlášky: 
 písemnou formou dle přiloženého vzoru nebo elektronicky e-mailem na adresu:          sekretariat@sszp.kt.cz 
Přihlášky zasílejte do konce září 2017.

Podrobnější informace na kontaktních adresách školy, kam zároveň zasílejte závazné přihlášky.  

Kontakty: 
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy 
telefon: 376 326 280, 733 735 141 
e-mail: sekretariat@sszp.kt.cz, www.sszp.kt.cz


  Nepřehlédněte
Volný den (ředitelské volno) 29. 9. 2017

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 ...

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 2017/18
Cíl vzdělávací akce 
Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální sí. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce
Všechny formuláře jsou aktuální. ...
INFORMACE PRO NAŠE BUDOUCÍ ŽÁKY, PRO RODIČE ŽÁKŮ A ZÁJEMCE O STUDIUM
Vážení rodiče a žáci budoucích ročníků. V přiloženém souboru najdete všechny informace, které se týkají našich ...
Nejlepší zemědělec České republiky je žák naší školy
Celostátní kolo jakékoliv soutěže je vždy velice ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_20172018_4kolo.p.pdf (438kb)
PLAKÁT 1.jpg (255kb)
přihláška_17-18.doc (118kb)
Rozpis maturit podzim MZ 2016 2..doc (75kb)
program maturit.docx (17kb)
Rozvrh hodin dálkového studia Po.xls (39kb)
výsledky_3.kolo_1718_SOUONA.pdf (230kb)
Zemedelskaskola_claneksoutez.pdf (1.63Mb)
kriteriaprijriz_2017-2018_3kolo..pdf (458kb)
ZZ 2017-plán -podzim 2017.doc (37kb)
Opravné zk. - srpen 2017.doc (46kb)
vysledky_2.kolo_1718_UOSONA.pdf (376kb)
Celostátní jízda zručnosti 2017..pdf (1.67Mb)
hodnoceni_zaci_2017_susice.pdf (364kb)
Program zájezdu 17-323-lond-n-windsor-a-harry-po.pdf (248kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Sportovní den 8.9.2006

Podle výrazů ve tváři jde o

 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2017 SŠZP v Klatovech aktualizace: 19.9.2017 11:43:27     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.