|  Zkvalitňování výuky |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 


   >> úvodní stránka > Mapa serveru  

Mapa serveru


  Slovo ředitele
  Aktuality
  Historie
  Úřední deska

  Deska SŠZP Klatovy

  Školská rada

  další .....

  GDPR

  Dokumenty školy

  Výsledky přijímacího řízení
  Hotel Malá Paříž
  Centrum celož. vzdělávání

  Centrum odborného výcviku CŽV SŠZP Klatovy

  Restaurace a penzion Na Zemědělce

  Pekařství a cukrářství Na Zemědělce
  COP v zeměděl. oborech
  Školské poradenské prac.

  Metodik prevence

  Dobrovolnické aktivity žáků

  Výchovné poradenství

  Plán činnosti výchovného poradce

  Informace pro maturanty

  Příprava na přijímací zkoušky

  Informace pro rodiče

  Specifické vývojové poruchy učení

  Konzultační hodiny

  Kam na VŠ?

  Speciální pedagogika

  Plán činnosti spec. pedagoga

  Konzultační hodiny

  Aktuality ze speciální pedagogiky
  Centrum ICT
  Studium

  Nástavbové studium

  Podnikání_denní forma

  Podnikání_dálková forma

  Školní vzdělávací programy

  Přijímací řízení

  Studijní obory

  Ekologie a životní prostředí

  Ekonomika a podnikání (ŠVP Infor. a ekon. v podn.)

  Agropodnikání

  Veřejnosprávní činnost

  Ekonomika a podnikání (ŠVP Manag. potravin. výrob)

  Gastronomie

  Učební obory

  Zahradník (ŠVP Zahradník)

  Zemědělec - farmář

  Cukrář (ŠVP Cukrář-výroba)

  Pekař

  Řezník-uzenář

  Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník pro pohostinství)

  Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)

  Ukončení školy

  Maturita

  Závěrečné zkoušky

  Úspěchy žáků
  Vybavení školy

  Výtah pro invalidy

  Studentská firma

  Autoškola

  Meteorologická stanice

  Naučná stezka

  Učebny a laboratoře

  Společenský sál

  Zelená knihovna

  Zelená knihovna

  OnLine katalog Clavius

  Jídelna

  Tělocvična s posilovnou
  Vysoká škola

  Bakalářské studium

  Magisterské studium
  Domov mládeže

  Info o domově mládeže

  Akce domova mládeže
  Zaměstnanci

  Management školy

  Třídní učitelé

  Třídní učitelé - studijní obory

  Třídní učitelé - učební obory

  Učitelé

  Učitelé odborného výcviku

  Vychovatelé domova mládeže

  Provozní zaměstnanci

  Kuchyně
  Aktivity školy

  ENVIC

  Centrum odborného výcviku a celož. vzdělávání

  Národní soustava kvalifikací

  Regioagricentrum

  Kurz na ochranu rostlin

  Kurz zemědělce

  Certifikát ECDL

  Myslivost

  Obsluha motorové pily

  Cvičná škola ČZU Praha

  Mezinárodní spolupráce

  Spolupráce školy

  Kurzy, přednášky, semináře

  Turnaje škol

  Projekty

  Podpora techn. a přírod. vzděl. v Plzeňském kraji

  Zelená školní zahrada

  František Machník a jeho doba

  Inovace výuky na SŠZP Klatovy

  Ekologická žákovská zahrada SŠZP Klatovy

  Revitalizace sadu krajových odrůd ovocných dřevin,

  Zkvalitňování výuky zeměd. a potrav. oborů na SŠZP

  Projekt UNIV 3

  Vaříme a pečeme z regionálních potravin

  Gastro učebny - zkvalitňování vzdělávání

  Projekt - Cesta

  Pokračování realizace ekologické žákovské zahrady

  Rekonstrukce a dobudování botanické zahrady

  Vzdělávání studentů a učitelů gastronom. oborů

  KANTOR IDEÁL

  Revitalizace školního parčíku

  Specializované environmentální programy pro středn

  Arboretum a rozšíření botanické zahrady

  Agrometeorologie

  Excelujeme v Excelu

  Květena Šumavy

  Zelená učebna

  Profesní vzdělávání

  Setkání českých a německých studentů s jazykovým z

  E-learning - podpora vzdělávání na SŠZP Klatovy

  Ekologické jezírko

  VIP II Kariéra

  UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživ. učení

  Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost

  Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

  Rekvalifikace pracovní síly v hostinské činnosti

  Naučná stezka

  Zelená knihovna

  Českomoravská společnost chovatelů

  Spolupráce s MZe ČR

  Další aktivity ....
  Školní akce

  Úvodní setkání ve škole

  Slavnostní tabule

  Vánoční besídka

  Zahájení školního roku

  Absolventské večírky

  Sportovní dny

  Lyžařské výcviky

  Turistické kurzy

  Výcvikové hony

  Exkurze

  Poslední zvonění

  Jízda zručnosti

  Sportovní akce
  Aktivity žáků

  Žákovský parlament

  Maturitní plesy

  Sportovní kroužky

  Olympiády

  Soutěže

  Další aktivity .....
  Agrometeorologie
  Nabídka práce
  Propagace

  ...další.........

  Členství školy v asociacích

  Agroklub Pošumaví

  Den otevřených dveří

  Akademie řemesel

  Cena Dr. Švece

  Internet

  Deska cti

  Kronika školy

  Publikace

  Almanach

  Minulost a současnost školy

  Absolventi

  Třídní srazy

  Reprezentační ples

  Napsali o nás .....
  Kontakt
  Fotogalerie
  Odkazy


  Nepřehlédněte
Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Dne

Prázdninový provoz

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2018-2019

UČEBNÍ OBOR: ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (41-51-H/01)

Informace o studiu pro rodiče a žáky na školní rok na školní rok 2018-19.
Vážení ...
Naše škola získala 1.cenu v soutěži Dne bezpečnějšího internetu 2017.
Děkujeme Národnímu centru bezpečnějšího internetu za možnost účastnit se aktivity Den bezpečnějšího internetu 2017 a zároveň děkujeme i za 1. místo :-) a hodnotnou cenu. Naše škola pořádala v rámci tohoto dne Odbornou diskuzi na téma: Veřejná vs. privátní sociální síť. Kde byly ukázky bezpečné sítě Yammer vs. veřejné sociální sítě ...
 
  Meterologická stanice
 


  Dokumenty ke stažení
kriteriaprijriz_2018-2019_3kolo..pdf (450kb)
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz_web.jpg (19kb)
čokoláda KT od Moučka.pdf (250kb)
vysledky_2.kolo1819_SO_UO_NA.pdf (300kb)
urednideskaskoly_sszpklatovy.doc (116kb)
vysledky_1.kolo_prvni_a_posledni.pdf (209kb)
kriteriaprijriz_2018-2019_2kolo..pdf (454kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4AG.docx (20kb)
program maturit_4MV.docx (23kb)
ZZ 2018-plán.doc (40kb)
Rozpis maturit jaro MZ 2018 2.N..doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
program maturit_2.N.doc (81kb)
[archiv]   
 
  Fotogalerie


Slavnostní předávání maturitních vysvědčení


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2018 SŠZP v Klatovech aktualizace: 16.8.2018 12:48:14     přístupy: 700033 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.