úterý 16.září 2014  |  ZPK Praha |  e-Learning |  WebMail |  Rozvrh hodin |  Změny rozvrhu |  Vstup pro rodiče |  Jídelní lístek | 11.9.2014
Sportovní den pro lidi s handicapem
Jsme rádi, že se u nás tradice má svoji váhu a tak jsme mohli u nás, na SŠZP, přivítat opět lidi s handicapem na Sportovním dnu. Tento den připravují dobrovolníci pro seniory z Domova pokojného stáří, kamarády s MP a poprvé jsme zde také přivítali maminky s dětmi z Podej nám ruku. Akci zaštítil pan místostarosta JUDr. Štancl, navštívil nás i pan starosta Mgr. Salvetr. Po sportování jsme se všichni opět sešli v gastroučebně a zde jsme měli možnost se občerstvit a společně si popovídat, zasmát se a naplánovat další aktivity. ...
11.9.2014
Vycházka po Klatovech
V úterý 2.9. se uskutečnila orientační vycházka po Klatovech pro žáky prvních ročníků, kteří jsou ubytovaní na DM SŠZP. Studenti byli seznámeni s nejdůležitějšími body Klatov, částečně s historií a památkami, které se nachází na území města Klatovy. ...
11.9.2014
Začátek školního roku 2014/15 na DM SŠZP
Hned 1.9. jsme se všichni sešli v prostorách školní jídelny k celodomovnímu shromáždění žáků DM. Starší žáci rádi přivítali nové studenty, kteří nastoupili na domov mládeže. Ten jim bude po celou dobu jejich studia druhým domovem. V rámci shromáždění proběhlo i vyhlášení nejlepších sportovců DM za školní rok 1013/14. V chlapcích s převahou zvítězil Míra Pena, druhé místo obsadil Honza Sokol a ze třetí příčky se radoval Franta Zelenka. U děvčat absolutní vítězkou byla Anička Pešlová, druhé místo patří Elišce Medové a třetí Nikol Gazdíkové. Ceny připravila a s radostí rozdala paní Přibíková. Doufáme, že i tento rok budou na DM aktivní sportovci. Ke konci akce se studenti rozloučili s dlouholetými vychovatelkami DM paní Eyblovou a paní Přibíkovou. Za jejich vstřícnost, zájem, empatii jim předali květiny. Mnohokrát děkujeme. ...
9.9.2014
Rozpis žáků 2.NP a 3.DP pro podzimní termín maturtních zkoušek
V příloze naleznete časový rozpis na ústní část společné a profilové maturitní zkoušky ...
8.9.2014
Slavnostní zahájení školního roku 2014 - 2015
V pondělí 1. 9. 2014 byl na naší škole slavnostně zahájen nový školní rok 2014/2015. Slavnostního zahájení v sále školy se kromě žáků zúčastnil jako host Ing. Pavel Honzík - ředitel České školní inspekce Plzeňského kraje. Pan ředitel přivítal ...
7.9.2014
Maturitní zkoušky - podzim 2014
Maturitní zkoušky v podzimním termínu se na naší škole konají: společná státní část: - 1.-4. 9. 2014  (bližší informace viz www.novamaturita.cz)   praktická část: ...
1.9.2014
Rozvrh hodin - dálkové studium - Podnikání 2014/2015
Rozvrh hodin je umístěn v sekci aktuality pouze na měsíc ZÁŘÍ 2014, neboť došlo k aktuálním změnám. Rozvrh na ostatní měsíce - stabilní, bude zveřejněn do konce září jak v aktualitách, tak i v této sekci. ...
1.9.2014
Rozvrh hodin dálkového studia Podnikání - září 2014
V příloze naleznete rozvrh hodin konzultací pouze na září 2014. Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 14:45 do 18:50 hodin. ...
27.8.2014
Maturitní zkoušky - podzim 2014
Maturitní zkoušky v podzimním termínu se na naší škole konají:    společná státní část: - 1.-4. 9. 2014  (bližší informace viz. ...
27.8.2014
Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiloženém souboru jsou k dispozici výsledky přijímacího ...
28.8.2014
Závěrečné zkoušky - opravný a náhradní termín
V přiložené tabulce naleznete termíny závěrečných zkoušek ...
24.8.2014
Opravné komisionální zkoušky
V příloze naleznete rozpis opravných komisionálních zkoušek, které proběhnou na naší škole ve dnech 26.-27. 8. 2014. ...
16.7.2014
Na jedné lodi
Na konec školního roku 2013/14 uspořádali dobrovolníci SŠZP a Město Klatovy společnou akci ,,Na jedné lodi". Ta je zaměřena na prezentaci organizací, které pomáhají lidem s handicapem. Zároveň zde vystoupilo mnoho žáků klatovských MŠ a ZŠ. Počasí nám všem velmi přálo a i ono mělo zásluhu na tom, že celý den aktivit zaměřených na lidi s postižením dopadl na výbornou. Akci zaštítil a uvedl pan místostarosta JUDr. Štancl. Zároveň bychom všechny rádi pozvali na výstavu fotografií z dobrovolnické činnosti žáků SŠZP. Výstava se koná před kinem Šumava v Klatovech a bude zde umístěna celé prázdniny. ...
9.7.2014
Co nového v naší kuchyni?
    V úterý 1. července se v nové gastro-učebně naší školy sešli vyučující teorie i praktického výcviku oboru kuchař - číšník a gastronomie spolu s vedoucí školní kuchyně i kuchařkami.         Zástupci firmy Vitana pod ...

[archiv článků]
 
 .: Nepřehlédněte
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2014/2015
schválen MZe č.j. 37061/2008-18010 ze dne 23.10.2008 
...
Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2014-2015
 VŠECHNY OBORY - ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

ZAHRADNÍK - NOVÝ UČEBNÍ OBOR OD 1. 9. 2014
Naše škola otevírá od září školního roku 2014-2015 NOVÝ UČEBNÍ OBOR: ZAHRADNÍK - ŠVP Zahradník. 

Národní soustava kvalifikací - profesní zkoušky

Tiskopisy pro žáky a jejich zákonné zástupce
...
Restaurace a penzion Na Zemědělce

Střední škola zemědělská a ...

 .: Studijní a učební obory
 Agropodnikání
 Veřejnosprávní činnost
 Ekonomika a podnikání (ŠVP Manag. potravin. výrob)
 Ekonomika a podnikání (ŠVP Manag. gastr. a hotel.)
 Ekologie a životní prostředí
 Gastronomie
 Cukrář (ŠVP Cukrář-výroba)
 Pekař
 Řezník-uzenář
 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař-číšník pro pohostinství)
 Kuchař-číšník (ŠVP Kuchař)
 Zahradník (ŠVP Zahradník)
 Podnikání_denní forma
 Podnikání_dálková forma
 Gastronomie a turismus (denní forma vzdělávání)
 Gastronomie a turismus (dálková forma vzdělávání)

 .: Webová kamera ČHMÚ


 .: Kalendář akcí
 .: Dokumenty ke stažení
P9030128.JPG (169kb)
P9030121.JPG (169kb)
P9030115.JPG (211kb)
P9030116.JPG (187kb)
P9020089.JPG (238kb)
P9010083.JPG (129kb)
P9010081.JPG (131kb)
P9010076.JPG (140kb)
Rozpis maturit podzim 2014 2.NP,.doc (68kb)
program maturit 4. V_web.docx (14kb)
program maturit 4.G_web.docx (14kb)
program maturit 4A_web.docx (14kb)
program maturit 4H_web.docx (14kb)
Rozvrh hodin dálkového studia Po.xls (36kb)
ZZ 2014-plán opravných - podzim..doc (39kb)
[archiv]   
 .: Fotogalerie


Odpady - přednáška ENVIC (FOTO Šašková)


 |  Mapa serveru  |  RSS  | 
  2001-2014 SŠZP v Klatovech aktualizace: 12.9.2014 8:02:34     přístupy: 4153952 CompAct Bohemia s.r.o. 

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky - Program LEADER ČR.